Uruchomienie II edycji programu Złote Szkoły NBP

Miło nam poinformować, że 16 listopada br. została uruchomiona II edycja program Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą edycji 2021/2022 Złotych Szkół NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat tegorocznej edycji to: Bezpieczni w finansach osobistych.

Biorąc pod uwagę doświadczenia I edycji programu oraz wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród nauczycieli edycji 2020/2021, wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej może składać się z minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów;
 • wprowadzona została nowa kategoria zadania warsztat uczniowski (zamiast spotkania z ekspertem), która ma na celu zachęcić uczniów z drużyny do aktywnego udział w realizacji każdego z trzech zadań;
 • spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przydzielone nagrody finansowe za I-III miejsce oraz wyróżnienia oddzielnie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

Założenia programu pozostały bez zmian, w każdej szkole, która zgłosi swój udział w programie, zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyny są odpowiedzialne za przygotowanie i realizację trzech zadań poświęconych bezpiecznym finansom tj. lekcji z ekonomią, debaty szkolnej i warsztatu uczniowskiego. Nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z materiałów merytorycznych przygotowanych przez NBP. Certyfikat z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, które najlepiej przeprowadzą wymagane zadania. Spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przydzielone nagrody finansowe za I-III miejsce i wyróżnienia w tej edycji oddzielnie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wysokość nagród:

I miejsce – 10 000 zł,

II miejsce – 8 000 zł,

III miejsce – 6 000 zł,

Wyróżnienie – 4 000 zł.

Przewidziane jest również przydzielenie Nagrody Specjalnej i Nagrody Prezesa NBP, każda w wysokości 15 000 zł.

Do programu szkoły zgłaszają nauczyciele za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.zloteszkoly.nbp.pl. Nauczyciele biorący udział w I edycji programu logują się na swoje konta używając już posiadanego loginu i hasła. Natomiast nowi nauczyciele rejestrują się na platformie. Kolejne kroki to zgłoszenie szkoły i drużyny do programu oraz przesłanie relacji z przeprowadzonych zadań (realizowanych stacjonarnych, on-line lub hybrydowo). Termin nadsyłania relacji z zadań upływa 28 lutego 2022 r. Aktualności i szczegóły dotyczące programu są na stronie www.nbp.pl/zloteszkoly.

Ogłoszenie laureatów edycji 2021/2022 programu Złote Szkoły NBP nastąpi do końca kwietnia 2022 r.

W załączeniu przesyłamy plakat i folder (w wersji WEB oraz do druku), a poniżej linki do filmów promocyjnych zamieszczonych na YouTube.

1/ Czym jest program Złote Szkoły NBP?

https://youtu.be/9c_3xrd7Qh0

2/ Jaki jest temat II edycji?

https://youtu.be/XeDGVpWzCrI

3/ Jakie są zadania II edycji?

https://youtu.be/CI3Bn_cyC8Y

4/ Jakie są nagrody II edycji?

https://youtu.be/I8bC0QJYgpQ

Dokumenty na warsztaty jesienne (październik,listopad)

Informacje

Regulamin

Oświadczenia, deklaracje

Tabela-dane osobowe

Formularz I termin

Formularz II termin

Formularz III termin

Zgoda na zajećia z biologii

 

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE- regionalne centrum wsparcia modernizacji i transformacji cyfrowej systemu edukacji w Małopolsce zostało objęte patronatem Pana Przemysława Czarnka-Ministra Edukacji i Nauki oraz Pana Janusza Cieszyńskiego- Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

men 2

cieszyski

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE- regionalne centrum wsparcia modernizacji
i transformacji cyfrowej systemu edukacji w Małopolsce zostało objęte patronatem Pana Marka Zagórskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

zagrski dark

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE jest elementem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej- Pakiet Edukacyjny utworzone w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie projektu pn. „ Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania”
i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w czasie pandemii pilne i strategiczne potrzeby wsparcia oświaty w regionie. Organizatorem i  operatorem HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, wiodąca w kraju organizacja, grupująca ekspertów i praktyków w dziedzinie edukacji cyfrowej. Humine świadczy nauczycielom systematyczną i bieżącą pomoc w zdobyciu kompetencji niezbędnych do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, w tym w zakresach: zdalnego nauczania metodą e-learningu, higieny cyfrowej, cyberbezpieczeństwa oraz w zakresie metod aktywizujących ucznia: projektowej, odwróconej klasy, gamifikacji. Codziennym wsparciem służy w  ramach aktywności punktu kontaktowego (helpdesk), a także przygotowuje certyfikowane szkolenia, warsztaty i  webinary. Jeszcze w bieżącym roku szkolnym Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, obejmie kompleksowym wsparciem doradczym 22 szkoły dokonujące pilotażowej transformacji cyfrowej, w tym m.in. w zakresie upowszechniania kompetencji 4.0 oraz prowadzenia nauczania w modelu STEAM. Działalność HUMINE będzie docelowo uzupełniona przez Lokalne Punkty Konsultacyjne utworzone z  wykorzystaniem infrastruktury Województwa Małopolskiego i  samorządów lokalnych: punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w  regionie, filii bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, szkolnych punktów informacji i kariery, bibliotek szkolnych. Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINIE to stopniowe dokonywanie zmian na polach: metodyki nauczania bazującej na aktywizacji uczniów, podnoszenia kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli, poprawy dobrostanu nauczycieli i uczniów, organizacji szkoły oraz przestrzeni i infrastruktury
na terenie Województwa Małopolskiego przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za edukację w Polsce.

- To jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych w całej Małopolsce. Wierzę, że pomoże nam zmienić podejście do nauczania i wyposaży uczniów w niezbędne kompetencje – mówi Marta Malec – Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. – Cieszę się, że został doceniony przez Pana Marka Zagórskiego, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji.

Aby uzyskać wsparcie trenerów i doradców edukacyjnych centrum HUMINE zachęcamy do kontaktu z punktem konsultacyjnym poprzez stronę internetową: www.humine.pl/ lub telefonicznie w godz. od 8.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 573 330 233.

Warsztaty weekendowe w trybie online

Województwo Małopolskie realizuje projekt pod nazwą Małopolska Chmura Edukacyjna. To nowy model nauczania, w ramach którego prowadzone są innowacyjne zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnych dla uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w naszym regionie. Wspólnie realizowane są projekty badawcze, prowadzone wirtualne zajęcia laboratoryjne oraz wykłady.
 

W ramach projektu, na uczelniach wyższych, odbywają się bezpłatne, wyjazdowe warsztaty weekendowe. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, która spowodowała zamknięcie szkół i uczelni, zaplanowane w projekcie weekendowe zajęcia warsztatowe są obecnie realizowane w trybie online. Zrekrutowani, chętni uczniowie z 86 małopolskich szkół uczestniczą w zajęciach online w następujących terminach: 10-11, 17-18 oraz 24-25 kwietnia 2021 r.

 

Cieszę się, że zrekrutowaliśmy aż 370 chętnych uczniów na organizowane warsztaty online. Rozwój i edukacja małopolskich uczniów są dla nas niezwykle ważne, a dzięki nowoczesnym technologiom zaplanowane warsztaty oraz zajęcia mogą odbywać się online. Młodzież podczas zajęć pozalekcyjnych będzie mogła poszerzyć swoją wiedzę w zróżnicowanych obszarach, od przedmiotów ścisłych, przez naukę przedsiębiorczości po zajęcia z nauki języków obcych- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

 

Warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu platformy chmurowej w ramach następujących obszarów tematycznych:

 •  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka,
 •  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia i język angielski,
 •  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - matematyka z elementami rachunkowości,
 •  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki i język francuski,
 •  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie –fizyka,
 •  Politechnika Krakowska- chemia,
 •  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – biologia.

W sprawach związanych z realizacją weekendowych warsztatów online prosimy o kontakt:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Zespół ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego.
Numery telefoniczne: 12 61 60 714, 12 61 60 720 oraz 12 61 60 723.

Konkurs 2021/2022

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło termin naboru wniosków o dofinansowanie działań MCHE w roku szkolnym 2021/2022.

Bardzo proszę zapoznać się z dokumentacją:

Konkurs na dofinansowanie działań w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło termin naboru wniosków o dofinansowanie działań MCHE w roku szkolnym 2020/2021.

Bardzo proszę zapoznać się z dokumentacją:

Dokumentacja konkursowa

Wykaz pomocy dydaktycznych

Efekty uczenia się

Harmonogram zajęć online

 

Realizacja zajęć MCHE w czasie zamkniętych szkół

Szanowni Państwo

Z uwagi na zamknięcie szkół w Polsce, istnieje możliwość realizacji zajęć MCHE na dwa sposoby:

 1. Pracownik akademicki prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem. Zajęcia są nagrywane więc szkoła po powrocie uczniów może odpracować zajęcia wykorzystując nagranie.
 1. Pracownik akademicki prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem, a uczniowie mają możliwość oglądania zajęć na żywo https://portal.mche.edu.pl/pages/index.html

Przyjazdy szkół na zajęcia online na UJ i UR odwołane

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy informację, iż na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zostają zawieszone do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone dla uczestników zewnętrznych w związku z epidemią koronawirusa.

Warsztaty weekendowe marzec-kwiecień 2020

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” organizuje naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Pragniemy poinformować i przede wszystkim zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w rekrutacji uczniów z Państwa szkół na wyżej wymienione warsztaty.