Rozpoczęcie realizacji zajęć online z biologii !!!!

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna realizację zajęć zajęć online:

Terminy zajęć:

Rok 2016

30.11

07.12

14.12

21.12

Rok 2017

04.01

11.01

18.01

25.01

UWAGA zmiana harmonogramu zajęć on-line z matematyki!!!

Matematyka:

19 października 2h

26 października 2h

2 listopada 2h-zajęcia odwołane

9 listopada 2h

16 listopada 2h

23 listopada 2h

30 listopada 2h

7 grudnia 2h

14 grudnia- 1 h nowy termin

Harmonogram realizacji zajęć on-line w 2016 r. w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”

UWAGA!!! nastąpiła zmiana harmonogramu zajęć on-line z matematyki!!!

Dnia 18 października 2016r. rozpoczęto realizację zajęć on-line w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”. Zajęcia z fizyki, informatyki, matematyki, chemii oraz przedsiębiorczości realizowane będą zgodnie z poniższym harmonogramem. Zajęcia z biologii ruszą w najszybszym możliwym terminie, o którym zostaniecie Państwo poinformowani.

Harmonogram realizacji zajęć on-line w 2016 r. w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”:

 Fizyka:

18 października 2h

25 października 2h

8 listopada 2h

15 listopada 2h

22 listopada 2h

29 listopada 2h

6 grudnia 2h

13 grudnia 1h

 

Informatyka:

18 października 2h

25 października 2h

8 listopada 2h

15 listopada 2h

22 listopada 2h

29 listopada 2h

6 grudnia 2h

13 grudnia 1h

 

Matematyka:

19 października 2h

26 października 2h

2 listopada 2h-zajęcia odwołane

9 listopada 2h

16 listopada 2h

23 listopada 2h

30 listopada 2h

7 grudnia 2h

14 grudnia- 1 h nowy termin!!!

Chemia:

20 października 2h

27 października 2h

3 listopada 2h

10 listopada 2h

17 listopada 2h

24 listopada 2h

1 grudnia 2h

8 grudnia 1h

Przedsiębiorczość:

21 października 2h

28 października 2h

4 listopada 2h

18 listopada 2h

25 listopada 2h

2 grudnia 2h

9 grudnia 2h

16 grudnia 1h

Startuje kolejna edycja Małopolskiej Chmury Edukacyjnej!

 

 

9 uczelni wyższych, ponad 24 tys. uczniów, 130 szkół ze wszystkich 22 małopolskich powiatów – rusza Małopolska Chmura Edukacyjna, jedyny tego typu projekt w skali całej Europy. Na tę wyjątkową inicjatywę Małopolski przeznaczone są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

O planach realizacji rozmawiali Partnerzy Projektu  pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna” zgromadzeni dnia 30 czerwca 2016 r. w Katedrze Informatyki AGH, na spotkaniu dotyczącym stanu realizacji projektu.

Do 2022 roku przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjnych dla 24 tys. uczniów z ok. 130 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników z uczelni na podstawie opracowanych specjalnie w tym celu materiałach edukacyjnych – zapowiedział tymi słowami Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Pilotaż projektu utwierdził nas w przekonaniu, że Małopolska Chmura Edukacyjna jest projektem wartym kontynuowania na jak najszerszą skalę – dodał Grzegorz Lipiec, odpowiadający w Zarządzie Województwa za sprawy edukacyjne.

Spotkaniu, z udziałem dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw., Prorektora ds. Studenckich AGH, przewodniczył  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor AGH ds. Nauki, który przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania prac w zakresie przygotowywania poszczególnych etapów projektu w tym w szczególności działań składających się na zapewnienie infrastruktury umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych 9 partnerom odpowiedzialnym za treści edukacyjne /Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetowi Pedagogicznemu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytetowi Rolniczemu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacji Centrum Kopernika/, a także szkołom ponadgimnazjalnym (liceom i technikom) w ramach działania 2.1.3 RPO WM 2014-2020.

Następnie Agata Suszczyńska - zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM zaprezentowała działania które będą wdrażane w ramach komplementarnych projektów /działania 10.1.4 i 10.2.3./ realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
w latach 2016-2022, obejmujące realizację zajęć edukacyjnych z 20 obszarów tematycznych (min: matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, język angielski, kognitywistyka, dziennikarstwo, branże: mechaniczno-mechatroniczna, żywność, środowisko, elektryczno-elektroniczna, turystyka, język niemiecki, język francuski) wśród spodziewanej grupy 24 000 uczniów uczęszczających do ok. 130 zespołów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu całego województwa.  W ramach programu przeprowadzone będzie ponad 27,5 tys. godzin zajęć w szkołach i na uczelniach z 20 obszarów tematycznych. Nowością będzie także szkolenia mające na celu poprawienie kompetencji w dziedzinie IT dla 2,6 tys. nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. W ramach projektu planowana jest także realizacja zajęć w bibliotekach dla uczniów szkół, które nie zostaną wyposażone w sprzęt do obsługi połączeń on-line.

Koordynator Projektu MChE (część infrastrukturalna) - prof. dra hab. inż. Krzysztof Zieliński zaprezentował harmonogram prac, które czekają partnerów projektu w nadchodzących miesiącach.

Podczas spotkania została również omówiona koncepcja funkcjonowania Komitetu Sterującego jako organu strategicznego podejmującego kluczowe rozstrzygnięcia w projekcie oraz określenie jego głównych zadań. Funkcjonowanie Komitetu Sterującego umożliwi wsparcie Liderów Projektu oraz Partnerów projektu w podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów związanych z jego realizacją.

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

IMG 21571

IMG 21521

IMG 21601

IMG 21621

IMG 21661

IMG 21691

Cykl wykładów na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych

W okresie od kwietnia do czerwca br. trwa cykl wykładów na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy”. Wykłady prowadzą doświadczeni szkoleniowcy czołowych firm zajmujących się bezpieczeństwem IT. Zajęcia prowadzone są za pomocą systemów wideokonferencyjnych zapewniających pełną interaktywność.

W programie znalazły się między innymi następujące tematy:

  • 31 marca - "Wprowadzenie do tematyki" - Jacek Dańda, Cisco
  • 8 kwietnia - "Przykłady socjotechnik występujących w złośliwym oprogramowaniu" - Kacper Szurek, ESET
  • 11 kwietnia - "Malware - Złośliwe oprogramowanie" - Michał Ładanowski, Cisco
  • 13 kwietnia - "Metody szyfrowania danych - od starożytnych Spartan do kryptografii kwantowej" - Marcin        Niemiec, Katedra Telekomunikacji AGH
  • 25 kwietnia - "Testy penetracyjne" - Michał Pażucha, Akamai Technologies.
  • 6 czerwca - "Warsztaty hackingu" - Dominika Dziwisz, Instytut Kościuszki
  • 13 czerwca - "Ataki DDoS" - Jacek Dańda, Cisco

Ostatni wykład z cyklu odbędzie się 20 czerwca 2016 r.:

  • "VPN" - Cisco Securiy Operations Centre, Łukasz Sadowski, Cisco SOC

1

2

3

Spotkanie inaugurujące realizację projektu MChE

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, serdecznie zapraszają
na spotkanie inaugurujące realizację projektu  pn. Małopolska Chmura Edukacyjna,
które odbędzie się 30 czerwca br. o godzinie 14.30 w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zaproszenie skierowane jest do Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Rektorów, Prezesów Organizacji Pozarządowych oraz Władz Organizacji Kościelnych zaangażowanych w realizację projektu.

Zaproszenie KS MChE-page-001

Wyniki naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji)

W wyniku przeprowadzonych naborów i konkursów do projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3
e-Usługi w edukacji) zostali wyłonieni następujący Partnerzy:
Po stronie Organów Prowadzących Szkoły Ponadgimnazjalne, wyłoniono:

1. Powiat Myślenicki
2. Gmina Żegocina
3. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. Św. Jacka
4. Powiat Tarnowski
5. Powiat Bocheński
6. Powiat Suski
7. Powiat Limanowski
8. Powiat Brzeski
9. Powiat Nowosądecki
10. Gmina Niepołomice
11. Powiat Tatrzańskie
12. Gmina Miasta Tarnowa
13. Powiat Wadowicki
14. Województwo Małopolskie
15. Powiat Olkuski
16. Powiat Nowotarski
17. Powiat Chrzanowski
18. Powiat Miechowski
19. Powiat Dąbrowski
20. Powiat Proszowicki
21. Powiat Krakowski
22. Powiat Oświęcimski
23. Miasto Nowy Sącz
24. Powiat Wielicki
25. Powiat Gorlicki
26. Gmina Miejska Kraków
27. Gmina Lipnica Wielka
28. Fundacja Własności Pracowniczej

Po stronie Uczelni Publicznych, Niepublicznych oraz Organizacji Pozarządowych:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
4. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie
5. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
6. Uniwersytet Jagielloński
7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9. Fundacja Centrum Kopernika

Wszystkie dokumenty aplikacyjne zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lat

Trwa konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155651.html

Nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Trwa nabór na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1155510.html

Nabór wniosków aplikacyjnych - przedmioty ogólne

Trwa nabór wniosków aplikacyjnych dla szkół lub placówek systemu oświaty, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i infrastrukturalnym w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającego efektywną realizację projektu i wykazują zdolność do realizacji projektu lub dla których Wnioskodawca przedstawił plan osiągnięcia tej zdolności w związku z realizacją projektu.

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-4--malopolska-chmura-edukacyjna---rpmp-10-01-04-ip-01-12-021-15